Financiële begroting

Structurele onttrekkingen en toevoegingen reserves

Naam reserve

2024

2025

2026

2027

Structurele onttrekkingen reserves

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

-70.749

-70.749

-70.749

-70.749

Dekkingsreserve riolering buitengebied

-25.359

-25.359

-25.359

-25.359

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

-48.094

-48.094

-48.094

-48.094

Reserve explosievenopruiming

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

Structurele toevoegingen reserves

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10