Bijlagen

Verloop van de reserves en voorzieningen

Beleid
In de nota Reserves en Voorzieningen, vastgesteld door uw raad in januari 2017, is de doelstelling, nut en noodzaak van deze reserves en voorzieningen verwoord.
In 2e helft van 2023 wordt u een geactualiseerde nota voorgelegd.

Hieronder treft u een tabel aan waarin het verloop van de reserves en voorzieningen vanaf 1 januari 2024 tot en met 1 januari 2028 is opgenomen.

Nr.

Bedragen x € 1.000

01-01-2024

Storting 2024

Onttrekking 2024

01-01-2025

Storting 2025

Onttrekking 2025

01-01-2026

Storting 2026

Onttrekking 2026

01-01-2027

Storting 2027

Onttrekking 2027

01-01-2028

Algemene reserves

1

Algemene bufferreserve

1.571

0

0

1.571

0

0

1.571

0

0

1.571

0

0

1.571

2

Flexibele algemene reserve

6.952

110

-500

6.562

0

0

6.562

0

0

6.562

0

0

6.562

3

Algemene reserve afbouw schulden

21.518

0

0

21.518

0

0

21.518

0

0

21.518

0

0

21.518

30.041

110

-500

29.651

0

0

29.651

0

0

29.651

0

0

29.651

Dekkingsreserves

4

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

3.735

0

-71

3.665

0

-71

3.594

0

-71

3.523

0

-71

3.453

5

Dekkingsreserve riolering buitengebied

374

0

-25

349

0

-25

324

0

-25

298

0

-25

273

6

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

1.867

0

-48

1.819

0

-48

1.771

0

-48

1.723

0

-48

1.674

5.977

0

-144

5.833

0

-144

5.688

0

-144

5.544

0

-144

5.400

Egalisatiereserves

7

Egalisatiereserve monumenten

34

0

0

34

0

0

34

0

0

34

0

0

34

34

0

0

34

0

0

34

0

0

34

0

0

34

Bestemmingsreserves: overige

8

Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

2.574

0

0

2.574

0

0

2.574

0

0

2.574

0

0

2.574

9

Reserve energiebesparing

14

0

0

14

0

0

14

0

0

14

0

0

14

10

Gemeentelijk bomenfonds

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

11

Reserve explosievenopruiming

98

0

-24

74

0

-24

50

0

-24

26

0

-24

2

12

Reserve beschermd wonen

132

0

0

132

0

0

132

0

0

132

0

0

132

13

Reserve huurderving Oldenhove

1.080

0

0

1.080

0

0

1.080

0

0

1.080

0

0

1.080

3.921

0

-24

3.897

0

-24

3.873

0

-24

3.849

0

-24

3.825

Voorzieningen

14

Onderhoudsfonds gebouwen

204

301

-210

296

308

-411

193

315

-261

247

323

-292

278

15

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

9

0

0

9

0

0

9

0

0

9

0

0

9

16

Onderhoud bruggen en steigers

169

43

-67

145

44

-56

133

45

-5

173

46

-24

194

17

Rationeel wegbeheer

0

912

-908

4

933

-911

25

954

-911

69

976

-932

113

18

Risico's grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Egalisatievoorziening rioleringen

2.315

0

-241

2.074

0

-222

1.852

0

-95

1.757

0

-78

1.679

20

Investeringen reddingsbrigade

58

64

-40

82

64

-131

16

64

-67

13

64

-51

26

21

Spaarvoorziening riolering

420

210

630

210

840

210

1.050

210

1.260

22

Pensioengelden (vm) bestuurders

977

44

-43

978

45

-45

978

45

-48

976

45

-50

971

23

Verlofsparen

6

6

6

6

6

4.159

1.574

-1.509

4.223

1.604

-1.776

4.051

1.633

-1.386

4.298

1.663

-1.425

4.536

Totaal-generaal

44.132

1.684

-2.178

43.638

1.604

-1.944

43.298

1.633

-1.555

43.377

1.663

-1.593

43.447

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10