Programma's

Economie

Doel van dit programma is het stimuleren en faciliteren van economische activiteiten, bijvoorbeeld de winkelvoorzieningen, recreatieve voorzieningen maar ook zelfstandige ondernemers. De gemeente stelt kaders qua ruimtelijke mogelijkheden en ondersteunt waar nodig.

Economische ontwikkeling rekenen we niet tot onze kerntaken; in eerste instantie is de gemeente Bloemendaal een woongemeente.

Ten aanzien van winkeliers en ondernemers kiezen we als gemeente een faciliterende en ondersteunende rol. Dit doet de gemeente door ondernemers in bescheiden mate te ondersteunen, bijvoorbeeld door subsidiëring van activiteiten in de winkelgebieden. Er wordt onderzoek gedaan naar de kansrijkheid van de invoering van een bedrijveninvesteringszone voor de Bloemendaalse winkelstraat, afhankelijk van de uitkomst van de ledenvergadering van de Winkeliersvereniging.

We zien de laatste jaren een toename in de aantallen toeristen naar ons kustgebied, en we continueren ons beleid voor Bloemendaal aan Zee; vooral op de kwalitatieve (gezins)toerist gericht, op rust en ruimte. We zetten in op gepaste promotie van Bloemendaal, en we zijn terughoudend in de ontwikkelingen rondom Amsterdam Beach. We zetten in op een goede balans tussen behoeften van inwoners en van bezoekers. De focus ligt op het in stand houden en kwalitatief uitbreiden van het bestaande voorzieningenaanbod voor inwoners en bezoekers. De komst van de Dutch Grand Prix naar Zandvoort zal meer bezoekers trekken en zowel impact hebben op inwoners alsmede flora en fauna.

Lasten & baten

190.080

0,3 %

2.203.976

3,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10