Financiële begroting

Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Onroerendezaakbelasting

12.302.055

12.720.325

13.152.816

13.600.012

Parkeerbelasting

2.840.205

2.936.772

3.036.623

3.139.869

Precariobelasting

38.413

39.719

41.069

42.465

Toeristenbelasting

2.125.000

2.197.250

2.271.956

2.349.203

Totaal lokale heffingen

17.305.673

17.894.066

18.502.464

19.131.549

Uitkering gemeentefonds

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Uitkering gemeentefonds

31.268.000

32.625.000

31.331.785

31.819.775

Totaal uitkering gemeentefonds

31.268.000

32.625.000

31.331.785

31.819.775

Dividenden

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

BNG Bank N.V.

48.000

48.000

48.000

48.000

Stedin Groep

0

0

0

0

Meerlanden

95.000

95.000

95.000

95.000

Totaal dividenden

143.000

143.000

143.000

143.000

Financieringsfunctie

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Rentelasten

-552.142

-939.410

-1.082.222

-1.185.817

Rentebaten

19.938

19.421

18.898

18.370

Saldo financieringsfunctie

-532.204

-919.989

-1.063.324

-1.167.447

Onvoorzien

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Onvoorzien

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Totaal onvoorzien

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

48.134.469

49.692.077

48.863.925

49.876.877

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10