Programma's

Veiligheid

Doel van dit programma is om de openbare orde te handhaven en de veiligheid te waarborgen. Dat doen we door het voorkomen, handelen bij incidenten en crisissituaties alsmede door toezicht en handhaving.

Integraal veiligheidsbeleid is veiligheidsbeleid dat alle vijf veiligheidsvelden van het kernbeleid Veiligheid bestrijkt, interne en externe partners bij de aanpak betrekt en de organisatorische borging van het beleid regelt.

De vijf veiligheidsvelden zijn:

  1. veilig woon- en leefomgeving
  2. bedrijvigheid en veiligheid
  3. jeugd en veiligheid
  4. fysieke veiligheid
  5. integriteit en veiligheid

Integrale veiligheid probeert de facetten van veiligheid bijeen te brengen in beleid en uitvoering, waarbij alle betrokkenen gezamenlijk proberen te komen tot een veiliger samenleving.

Om te kunnen spreken van integrale veiligheid moet er samenwerking zijn tussen diverse betrokkenen, zoals de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers, politie en brandweer, waarbij verschillende aspecten van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) in het geding zijn.

Geluidsoverlast
Een punt van zorg is geluidsoverlast. Een raadswerk groep is gestart met het formuleren van vragen om te kijken welke maatregelen we kunnen treffen om geluidsoverlast terug te dringen. Met name de overlast van motoren. Vanuit het college is al een initiatief van de gemeente Bergen ondersteund. Daarin wordt de regering gevraagd om bijvoorbeeld andere Europese normen voor maximaal toegestane decibellen bij motoren te reduceren. Interessant is ook de ontwikkeling van een ‘geluidsflitspaal’. Dit is nog niet zodanig uitontwikkeld dat het breed wordt toegepast. De gemeenten Amsterdam is eind 2023 een proef gestart met het inzetten van geluidspalen/-displays.

Lasten & baten

3.126.229

4,4 %

19.506

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10